MATERIAŁY Z PANELI EKSPERTÓW

Uprzejmie informujemy, że w zakładce SPRAWOZDANIE KOŃCOWE oraz w zakładkach paneli ekspertów zostały zamieszczone opublikowane materiały z prac nad Narodowym Programem Leśnym (format pdf). Zapraszamy do zapoznania się.