Nowe uwagi, opinie, komentarze

Uprzejmie przypominamy, że w ramach konsultacji społecznych w zakładce "Opinie" na bieżąco zamieszczane są matriały i komentarze przekazywane przez uczestników prac nad założeniami do NPL. Zaprzaszamy do zapoznania się z przekazanymi uwagami i opracowaniami, a także do wyrażania opinii na temat treści wszystkich dokumentów powstałych w trakcie prac nad Narodowym Programem Leśnym.