Uwagi, opinie, komentarze

Uprzejmie informujemy, że w ramach konsultacji społecznych w zakładce "Opinie" na bieżąco zamieszczane są materiały i komentarze przekazywane przez uczestników poszczególnych paneli. Zapraszamy do zapoznania się z przekazanymi uwagami i opracowaniami, a także do wyrażania opinii na temat treści wszystkich dokumentów powstających w trakcie prac nad Narodowym Programem Leśnym.