Analiza dokumentów techniczno-gospodarczych z punktu widzenia ochrony przyrody w lasach