Analiza zależności wzajemnych pomiędzy budżetem a PGL Lasy Państwowe