Aspekty energetycznego wykorzystania biomasy leśnej