Adam HABUDA

Zakład Prawa Ochrony Środowiska, Instytut Nauk Prawnych PAN

Dr Adam Habuda, ur. 8 sierpnia 1974 r. Adiunkt w Zakładzie Prawa Ochrony Środowiska Instytutu Nauk Prawnych PAN. Główne kierunki zainteresowań: prawo ochrony środowiska, w tym prawo ochrony przyrody, prawo administracyjne. Autor ponad 60 opracowań o różnym charakterze, ostatnio wydał „Obszary Natura 2000 w prawie polskim” (wyd. Difin, Warszawa 2013).