Agata Agnieszka KONCZAL

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Agata Agnieszka Konczal – magistrantka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia licencjackie ukończyła w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (praca dyplomowa pt: „Las jako wyznacznik i czynnik kulturotwórczy obszaru Borów Tucholskich. Zmiana jego roli i związane z nią przeobrażenia”). Zajmuje się kulturową i społeczną rolą przyrody, w szczególności lasu, relacjami człowiek-środowisko, kultura-środowisko. Prowadzi badania nakierowane na percepcję, odbiór i wartościowanie przestrzeni leśnej przez grupy różnych użytkowników oraz na zmiany jego wykorzystywania i potencjału. Interesuje się także zjawiskiem kultu świętego Huberta w Polsce oraz społecznością myśliwych i dyskursami związanymi z ich aktywnością. W pracy magisterskiej koncentruje się na zagadnieniu leśników (tytuł pracy: "Leśnicy - strażnicy dziedzictwa narodowego czy współcześni menadżerowie? Etos w zderzeniu z rzeczywistością. Analiza grupy zawodowej leśników jako przyczynek do antropologii leśnej”). Od lipca 2013 roku, w ramach programu „Diamentowy Grant”, prowadzi swój projekt badawczy „Kulturowa i społeczna rola lasu. Badania z zastosowaniem perspektywy antropologicznej”. Autorka kilku artykułów dotyczących etnologicznego ujęcia przestrzeni leśnej oraz kulturowych aspektów przyrody.

Miłośniczka turystyki górskiej, podróży z plecakiem, muzyki oraz jazdy na rowerze.