Agnieszka JAKUBOSZCZAK

Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Agnieszka Jakuboszczak – dr, adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu in. Adama Mickiewicza. Tytuł doktora uzyskała w 2006 roku równolegle na Université Paris 7 Denis Diderot oraz na UAM w Poznaniu. Stypendystka Rządu Francuskiego. Wykładała na francuskich uniwersytetach w Paryżu, Bretanii i Bordeaux. Zajmuje się dziejami powszechnymi oraz Polski w epoce nowożytnej, ze szczególnym uwzględnieniem historii kobiet oraz obyczajów i życia codziennego. Autorka książki Barbara Sanguszkowa (1718-1791) i jej salon towarzyski (Poznań 2008). Członek Zarządu poznańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz ogólnopolskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym.