Alfred KRÓL

Zespół Ochrony Lasu w Krakowie

Dr inż. Alfred Król – urodzony 3 września 1947 roku, jest pracownikiem Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, kierownikiem Zespołu Ochrony Lasu w Krakowie. W roku 1970 ukończył studia na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Krakowie, roku 1977 uzyskał stopień doktora nauk leśnych. Odbywał staże w instytutach naukowych w Niemczech i Norwegii. W roku 1978 kierował wyprawą naukową „Indie – Nepal”. Ze względów rodzinnych w roku 1986 podjął pracę w Nadleśnictwie Myślenice na stanowisku nadleśniczego terenowego. W latach 1988-1991 był kierownikiem Zakładu Gospodarki Leśnej Regionów Górskich Instytutu Badawczego Leśnictwa w Krakowie. Był przewodniczącym zespołu naukowego opracowującego raport p.t. „Stan lasów w Sudetach, przyczyny, przebieg i konsekwencje zamierania lasów oraz zadania gospodarki leśnej”.

W wyniku postępowania konkursowego został w 1991 r. dyrektorem Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych, a następnie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Funkcję tę pełnił do 2007 r.

Prowadzi wykłady na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, jest członkiem Rad Naukowych w Parkach Narodowych Małopolski. Jest autorem 110 publikacji, w tym 42 artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych.

W roku 2013 wybrany został prezesem Zarządu Okręgowego Ligi Ochrony Przyrody w Krakowie.

Otrzymał liczne odznaczenia państwowe w tym Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i Złoty Krzyż Zasługi.