Andrzej NOSKOWIAK

Zakład Badania i Zastosowań Drewna, Instytut Technologii Drewna w Poznaniu

Mgr inż. Andrzej Noskowiak, urodzony w Poznaniu 10 września 1955 r. Absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu, Wydział Technologii Drewna. Pracownik Instytutu Technologii Drewna od roku 1975 do dnia dzisiejszego. Od roku 2002  kierownik Zakładu Badania i Zastosowań Drewna.
Członek Rady Naukowej ITD (czwarta kadencja), Komitetu Technicznego nr 215 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów Drewnopochodnych oraz Komitetu Technicznego nr 181 ds. surowca drzewnego w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.
Ekspert Polskiego Centrum Akredytacji. Główne obszary działalności naukowej i zawodowej to:
- modyfikacje technologii produkcji tworzyw drzewnych,
- substytucja azbestu włóknami drzewnymi,
- badania i ocena właściwości i jakości płyt drewnopochodnych i drewna w tym drewna egzotycznego,
- aplikacje tworzyw drzewnych i drewna w budownictwie,
- recykling materiałowy drewna i tworzyw sztucznych,
- wymagania fitosanitarne dla drewna i opakowań drewnianych,
- jakość techniczna drewna z upraw plantacyjnych,
- modyfikacja właściwości drewna,
- właściwości i zasady klasyfikacji drewna konstrukcyjnego.
Najważniejsze osiągnięcia poznawcze i aplikacyjne to:
- opracowanie i wdrożenie energooszczędnej technologii produkcji płyt pilśniowych twardych metodą mokrą,
- opracowanie i wdrożenie zasad produkcji opakowań z drewna zgodnie ze standardem FAO/IPPC/ISPM 15 (zasady wdrożono w blisko sześciuset firmach),
- opracowanie, zamieszczonego w Załączniku krajowym normy PN-EN 1995-1-1:2010, przyporządkowania klas wytrzymałościowych dla polskiego drewna konstrukcyjnego.