Andrzej SAMBORSKI

International Paper Kwidzyn

Absolwent Politechniki Gdańskiej na kierunkach Budowa Maszyn i Urządzeń Energetycznych oraz Marketing i Zarządzanie. Doświadczenie zawodowe w obszarach służb utrzymania ruchu, produkcji, zakupach i logistyce. Od 16 lat zatrudniony w International Paper Kwidzyn. Obecnie odpowiedzialny za zakupy drewna i biomasy oraz plantacje drzew szybko rosnących.