Andrzej TOMEK

Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

TOMEK ANDRZEJ - ur.17.01.1944 r. dr hab. inż., Nauczyciel akademicki: nauki leśne, specjalizacja gospodarka łowiecka i ekologia zwierząt. Studia na Wydziale Leśnym WSR w Poznaniu (1966), doktorat (1973) i habilitacja (2002) na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Krakowie. Staże naukowe: Niemcy – Giessen: Forsteinrichtungs- und Versuchsanstalt (3 miesiące), Słowacja – Zvolen: Wydz. Leśny (1 miesiąc), Ukraina – Lwow: Wydz. Leśny (2 tygodnie). Praca (od 1966) w WSR przekształconej w AR w Krakowie; stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Rolniczym na Wydziale Leśnym w Krakowie (2007-2013) oraz profesora wizytującego w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (od 2013). Praca w AR w Krakowie od 1967 r.; wykłady: z zakresu gospodarki łowieckiej, myślistwa, gospodarki populacjami zwierząt i ochrony fauny na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Krakowie od 1974 r., ekologicznych podstaw gospodarki łowieckiej i gospodarki w parkach narodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim (1996-1999) oraz na studiach podyplomowych AR w Krakowie od 1996 r., AR w Poznaniu (1984-1986) i Uniwersytecie Jagiellońskim (1998-2000), a także na szkoleniach w Polskim Związku Łowieckim (od 1975 r.) w lasach państwowych (1996) i dla strażników ochrony przyrody (1972-1976 i 1981-1985). Organizator i kierownik Studiów Podyplomowych „Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny” na UR w Krakowie (2007-2013) oraz w Poznaniu (od 2013 r.). Członek rad naukowych parków narodowych Roztoczańskiego (1990-2000), Bieszczadzkiego (1990-1995), Magurskiego (od 2003 r.) i Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu (1993-1996). Ponadto członek: Sekcji Zwierząt Łownych i Rzadkich przy Komitecie Nauk Leśnych PAN (1998-1991), Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko (2003-2010) oraz Komisji Ochrony Przyrody (1990-2001 i od 2004) przy Wojewodzie Małopolskim obecnie przy Dyrekcji Ochrony Środowiska, a także członek Polskiego Towarzystwa Leśnego, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa, Polskiego Związku Łowieckiego i National Geographic Society. Działacz Polskiego Związku Łowieckiego: przewodniczący Okręgowej Komisji Hodowlanej (1986-1988 i od 2000), członek: Głównej Komisji Szkoleniowej (1990-1995), Głównej Komisji Hodowlanej (1995-2000 i od 2005), Osiągnięcia naukowe: 224 opracowania pisemne, w tym 96 publikacji obejmujących 31 prac twórczych, współautorstwo podręcznika „Łowiectwo” (2008) oraz 9 monografii i książek naukowych, ponadto współautorstwo scenariuszy 5 filmów przyrodniczych, autorstwo 14 projektów i 43 ekspertyz oraz licznych dokumentacji, opinii i recenzji.