Anna KALINOWSKA

Uniwersytet Warszawski

Dr Anna Kalinowska – ekolog, absolwentka Wydziału Biologii UW, gdzie pracowała w latach 1969-1997. Od 1992 zastępca dyrektora, a od 1999 dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem – międzywydziałowej jednostki Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka licznych publikacji naukowych, ekspertyz oraz książek i podręczników na temat różnorodności biologicznej, ochrony środowiska i edukacji ekologicznej. Wystąpienia m.in. na Światowych Kongresach Ochrony Przyrody IUCN i V Światowym Kongresie Parków. Praca zawodowa obejmowała też funkcje w administracji  m.in. w Ministerstwie Środowiska oraz w innych krajowych i międzynarodowych instytucjach jak np. CCMS/NATO i REC. W latach 1998-2004 członek Rady Światowej Unii Ochrony Przyrody IUCN. Członek Komisji Edukacji i Komunikacji IUCN. „Człowiek Roku Polskiej Ekologii 2002”, odznaczona m.in. za Zasługi dla Ochrony Środowiska oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.