Anna POLICIŃSKA-SERWA

Zakład Materiałów Budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie