Anna ŻORNACZUK-ŁUBA

Ministerstwo Środowiska

Absolwentka Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie. Ukończyła dzienne studia doktoranckie na Wydziale Leśnym SGGW, praca doktorska pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Grzywacza.

Od 2005 r. pracuje w Ministerstwie Środowiska, początkowo w obszarze współpracy międzynarodowej w leśnictwie. Od września 2012 r. pełni funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody.

Koordynator polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w obszarze leśnictwa. Od 2012 r. członek Biura Komitetu Leśnego i Przemysłu Leśno-Drzewnego Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (UNECE Committee on Forests and the Forest Industry).