Arkadiusz WAGNER

Wydział Nauk Historycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Arkadiusz Wagner, historyk sztuki i bibliolog; pochodzi z rodziny o tradycjach leśniczych i łowieckich, absolwent Technikum Leśnego w Goraju. Jako pracownik naukowy Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu specjalizuje się w zagadnieniach sztuki książki, z naciskiem kładzionym na dawne introligatorstwo, znaki własnościowe (ekslibrisy i superekslibrisy) oraz grafikę. W 2011 r. kierując Biblioteką PTPN w Poznaniu zainicjował powstanie pierwszej w środkowej Europie elektronicznej bazy opraw zabytkowych; aktualnie badania nad dawnym introligatorstwem prowadzi m.in. jako członek AEB (Arbeitskreis für die Erfassung, Erschließung und Erhaltung historischer Bucheinbände) przy Staatsbibliothek w Berlinie. Od kilkunastu lat zajmuje się też badawczo problemem drewna w kontekście rzeźby średniowiecznej i nowożytnej, czego wyrazem było m.in. opublikowanie książki pt. Warsztat rzeźbiarski Chrystiana Bernarda Schmidta na Warmii, Olsztyn 2007. Jest autorem ponad 80 artykułów, recenzji, katalogów wystaw i książek z zakresu bibliologii i historii sztuki. Prywatnie realizuje się także jako kolekcjoner-bibliofil, gromadząc głównie stare druki w oryginalnych oprawach oraz dawną grafikę i ekslibrisy.