Bartosz RAKOCZY

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bartosz Rakoczy – Profesor doktor habilitowany, kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska UMK w Toruniu, profesor UKW w Bydgoszczy, radca prawny, wspólnik kancelarii radców prawnych, radca prawny Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, autor wielu publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa cywilnego, prawa kanonicznego i konstytucyjnego.