Dariusz GWIAZDOWICZ

Zakład Ochrony Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Jest kierownikiem Zakładu Ochrony Lasu na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Jego aktywność naukowa jest skoncentrowana na roli wybranych grup bezkręgowców, głównie roztoczy, zasiedlających zróżnicowane ekosystemy i mikrośrodowiska. Badania te są prowadzone w ujęciu taksonomicznym, ekologicznym, zoogeograficznym i parazytologicznym. Ich efektem było m.in. opisanie nowego rodzaju i kilkudziesięciu gatunków roztoczy nowych dla nauki nie tylko z terenów Polski, ale także m.in. z Australii, Meksyku czy Rosji. Kierował dotychczas pięcioma krajowymi tematami badawczymi oraz dwoma zagranicznymi. Obecnie realizuje prace naukowe na terenie naszego kraju, a także na Spitsbergenie, w Iranie, Rosji oraz Australii.

Jest autorem bądź współautorem ponad 300 prac naukowych i popularno-naukowych, które ukazały się w 80 czasopismach w 20 krajach. Jest współautorem podręcznika akademickiego pt. „Ochrona przyrody” i „Estetyka lasu”, a także redaktorem wielu opracowań książkowych m.in. dwóch tomów poradnika pt. „Ochrona przyrody w lasach”, a także książek „Gospodarka leśna a ochrona przyrody”, „Selected problems of acarological research in forests”, „Edukacja przyrodniczo-leśna”, „Wybrane aspekty ochrony zwierząt” „Problemy współczesnego łowiectwa w Polsce”.

Pełni szereg funkcji, z których ważniejsze to: ekspert w Narodowym Centrum Nauki, przewodniczący Komisji Nauki na Wydziale Leśnym w Poznaniu, przewodniczący Komisji Kultury i Tradycji przy Okręgowej Radzie PZŁ w Poznaniu. Ponadto jest przewodniczącym Rady Naukowej Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, a także redaktorem naczelnym czasopisma, które jest wydawane przez tę placówkę. Jest członkiem kilku komitetów redakcyjnych jak np. Eurasian Journal of Forestry w Japonii, a także recenzentem w takich czasopismach jak Biologia, Entomologica Fennica, European Journal of Entomology, Zootaxa.