Elżbieta KACZMAREK

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Urodzona 6 czerwca 1949 roku w Olsztynie. W 1972 roku ukończyła studia etnograficzne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 1994 ukończyła studium podyplomowe z zakresu historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracowała w Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku, od 1994 roku jest zatrudniona w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie na stanowisku kierownika Działu Etnografii. Autorka wystaw o tematyce etnograficznej i publikacji popularno-naukowych nt. kultury ludowej regionu.