Emilia WYSOCKA-FIJOREK

Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

Dr inż. Emilia Wysocka-Fijorek – Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi Instytut Badawczy Leśnictwa oraz Zakład Studiów i Informatyki Zarząd Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

Studia leśne ukończyła w 2006 r. , a ekonomiczne w 2007 r. (obydwa na SGGW), od 2010 r. doktor  nauk leśnych. W 2010/2011 podjęła dodatkowe studia informatyczne z zakresu systemów informatycznych i analizy danych.

Główne aspekty działalności naukowej:

- ekonomiczna efektywność gospodarki leśnej na poziomie nadleśnictwa;

- prognozowanie zmian zasobów leśnych;

- lasy niepaństwowe;

- wartościowanie lasów;

- optymalizacja użytkowania lasu.

Członek Polskiego Towarzystwa Leśnego.

Interesuje się: krawiectwem oraz pszczelarstwem.