Ewa RATAJCZAK

Instytut Technologii Drewna w Poznaniu

Prof. dr hab. Ewa Ratajczak – Dyrektor ds. Naukowych i kierownik Zakładu Ekonomiki Drzewnictwa w Instytucie Technologii Drewna w Poznaniu; profesor Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.

Specjalistka z zakresu ekonomiki drzewnictwa i ekonomii branży. Autorka licznych publikacji, prac naukowo-badawczych, ekspertyz i referatów z zakresu rynku drzewnego oraz ekonomicznych, ekologicznych i techniczno-technologicznych problemów sektora leśno-drzewnego postrzeganego jako cały „łańcuch drzewny”.

Jej główne obszary zainteresowań naukowych to: strategie rozwoju, prognozy i foresight dla sektora leśno-drzewnego, rynki drewna i wyrobów drzewnych, procesy globalizacji, innowacyjność, zrównoważony rozwój i zielona gospodarka, a ostatnio - biogospodarka.

Ekspert: Komisji Europejskiej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Polskiej Akademii Nauk.

Prof. E. Ratajczak od wielu lat bierze udział w interdyscyplinarnych krajowych i międzynarodowych zespołach ds. strategii rozwojowych polskiego sektora leśno-drzewnego (Timber Committee UN ECE/FAO, agendy rządowe, Narodowy Program Leśny), była też kierownikiem projektu „Foresight w drzewnictwie – scenariusze badań naukowych w Polsce do 2020 roku” (2009-2011). Współuczestniczy w kreowaniu systemu informacji  o sektorze leśno-drzewnym (dla Faostat, Eurostat, European Panel Federation, ministerstw, polskich i międzynarodowych instytucji i przedsiębiorstw).

Pełniła i pełni wiele funkcji w polskich i międzynarodowych gremiach z obszaru nauk ekonomicznych, leśnych, drzewnych. Między innymi przewodniczyła międzynarodowej sieci naukowej InnovaWood, skupiającej 60 uczelni i jednostek naukowych z 25 krajów (lata 2011-2013), jest przewodniczącą Komitetu Sterującego w strategicznym programie badań naukowych w obszarze „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG (w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju), przewodniczącą Sądu Konkursowego Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich na targach MEBLE, redaktor naczelną czasopisma naukowego „Drewno. Prace naukowe, doniesienia, komunikaty” (od 2010 r. - na tzw. liście filadelfijskiej).

Jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa, Rady Naukowej „Przemysłu Papierniczego”, Komitetu Technologii Drewna PAN - Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, Komisji Leśno-Drzewnej PAN Oddział w Poznaniu.