Hanna BARTOSZEWICZ-BURCZY

Pracownia Ekonomiki Energetyki, Instytut Energetyki w Warszawie

Dr Hanna Bartoszewicz-Burczy, kierownik Pracowni Ekonomiki Energetyki, w Instytucie Energetyki, zajmuje się zagadnieniami ekonomiczno-finansowymi energetyki, odnawialnymi źródłami energii, a zwłaszcza zwiększeniem ich roli i zużycia w krajowym bilansie paliwowym, uwarunkowaniami ekonomicznymi ich wykorzystania oraz nowymi niskoemisyjnymi technologiami do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w Polsce. Równocześnie prowadzone badania dotyczą bezpieczeństwa systemu energetycznego i występujących zagrożeń.
Jest autorem i współautorem ponad 50 prac badawczych prowadzonych w Instytucie Energetyki i publikacji w czasopismach technicznych.