Hanna SCHUDY

Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski

Hanna Schudy – doktorantka w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, absolwentka kierunków Ochrona środowiska (lic. – Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, mgr – Wydział Nauk Biologicznych UWr.) oraz Filozofia i komunikacja społeczna (mgr, Wydział Nauk Społecznych UWr.).  Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą zasady odpowiedzialności w etyce środowiskowej Hansa Jonasa i Dietera Birnbachera.

Stypendystka CEEPUS na Uniwersytecie Wiedeńskim w semestrze letnim 2010/2011 r. W semestrze zimowym 2011/2012 – stypendium DAAD w Düsseldorfie u prof. Dietera Birnbachera.

Autorka kilku artykułów naukowych poświęconych filozofii Jonasa i Birnbachera, problematyce ochrony przyrody oraz kreowania przestrzeni naturalnej.

Współpracuje z organizacją pozarządową Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot oraz Stowarzyszeniem ekologicznym EKO-UNIA.  Zainteresowania: etyka, filozofia umysłu, odnawialne źródła energii, kino, muzyka, taniec, góry.

Email: hanaschudy@gmail.com