Henryk OKARMA

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie

Henryk Okarma – biolog, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Profesor doktor habilitowany, członek korespondent PAN. Pracuje w Instytucie Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie i Instytucie Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego. Problematyka jego badań naukowych dotyczy biologii i ekologii dużych ssaków drapieżnych i ssaków kopytnych oraz interakcji drapieżnik-ofiara, inwazyjnych obcych gatunków ssaków, biologii łowieckiej oraz szeroko pojętej ochrony przyrody. Kierował kilkunastoma projektami badawczymi, wykonał liczne opracowania aplikacyjne dotyczących przede wszystkim zagadnień ochrony i gospodarowania populacją wilka. Jest autorem i współautorem ponad 120 publikacji naukowych i popularno-naukowych oraz kilku książek, m.in. „Wilk” (1992), „Łowiectwo” (2008), „Ryś (2013). Był jednym z redaktorów książki „Obce gatunki inwazyjne w faunie Polski” (2011 r.). Jest członkiem rad naukowych kilku instytutów naukowych oraz parków narodowych oraz członkiem Komitetu Ochrony Przyrody PAN, Komitetu Ekologii PAN i Komitetu Zoologii PAN.