Jan HOLEKSA

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Jan Holeksa

Jest biologiem, pracownikiem naukowym w Zakładzie Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu. Wcześniej przez kilkanaście lat pracował w Instytucie Botaniki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. W swojej pracy naukowej zajmuje się ekologią ekosystemów leśnych oraz ochroną przyrody. Jest członkiem Komitetu Ochrony Przyrody PAN, przewodniczy Sekcji Geobotaniki i Ochrony Szaty Roślinnej Polskiego Towarzystwa Botanicznego oraz jest wiceprzewodniczącym Rady Naukowej Babiogórskiego Parku Narodowego. Należy do inicjatorów powołania trzech rezerwatów leśnych: w Puszczy Białowieskiej i w Nadleśnictwie Rajgród na Podlasiu oraz w Beskidzie Śląskim. Należy do autorów planu ochrony Babiogórskiego Parku Narodowego oraz kilkunastu planów ochrony rezerwatów leśnych z terenu Beskidu Śląskiego i Beskidu Żywieckiego. Uczestniczy w pracach rad redakcyjnych trzech czasopism poświęconych ekologii i ochronie przyrody. W jego dorobku znajduje się kilkadziesiąt prac naukowych z zakresu ekologii roślin i ekologicznych podstaw ochrony przyrody, a także liczne opracowania popularyzujące wiedzę o życiu lasu i wartościach przyrodniczych naszego kraju.