Jan SOLIŃSKI

Pracownia Ekonomiki Energetyki, Instytut Energetyki w Warszawie

Studia i etapy pracy zawodowej dr. Jana Solińskiego
- 1950-1956 studia w Szkole Głównej Planowania i Statystyki i magisterium;
- 1957-1971 Zakłady Energetyczne Okręgu Centralnego w Warszawie – kierownik Działu Ekonomicznego, Główny Ekonomista;
- 1972-1974 – Ministerstwo Planowania i do 1978 r. Ministerstwo Republiki Libijskiej w Trypolisie, ekspert rozwoju energetyki;
- 1978-1981 studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej i doktorat z infrastruktury energetycznej Libii;
- 1981- 2005 Instytut Energetyki, z-ca kierownika Zakładu Energetyki Kompleksowej, równocześnie w latach 1983-2008 Sekretarz Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej (World Energy Council);
- od 2005 r. emeryt , współpraca z Instytutem Energetyki w pracach prognostycznych rozwoju polskiego sektora energii.