Janusz KOCEL

Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym

Dr hab. Janusz Kocel, prof. IBL – absolwent Technikum Leśnego w Tułowicach i Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Problematyka badawcza:

- ocena trudności gospodarowania jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych,

- prywatna przedsiębiorczość leśna i problematyka sektora usług leśnych,

- metody standaryzacji kosztów ponoszonych przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych,

- metody oceny efektywności ekonomicznej jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.