Jarosław SZABAN

Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Jarosław Szaban, dr hab. (ur. 1965) . Ukończył studia na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Poznaniu (1991). Doktorat (2000) i habilitację (2011) uzyskał z zakresu leśnictwa. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Użytkowania Lasu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Autor wielu publikacji z zakresu budowy, właściwości i pozyskiwania drewna oraz historii leśnictwa. Specjalista z zakresu arborystyki. Był wykonawcą wielu projektów i ekspertyz z zakresu leśnictwa. Żonaty, ojciec dwójki dzieci, mieszka w Kiekrzu pod Poznaniem.