Jerzy FIJAS

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku

Absolwent Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Poznaniu. Od 1983 pełnił różne funkcje w administracji Lasów Państwowych, obecnie jest Zastępcą Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. Członek Rad Naukowych Parku Narodowego Bory Tucholskie i Słowińskiego Parku Narodowego. Zastępca przewodniczącego Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Gdańsku. Przewodniczący Rady Programowej Forest Consulting Center. Posiada bogate doświadczenie w działalności samorządowej , w latach 1998-2006 pełnił funkcje burmistrza Brus, 2006-2010  zastępca dyrektora Departamentu Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, członek Zarządu Związku Miast Polskich i Komitetów Monitorujących wdrażanie unijnych programów szczebla krajowego. W ramach Międzynarodowego Kongresu „Smart Metropolia” organizator panelu Smart Las: „Planowanie przestrzenne a lasy. Gdańsk 2013”.