Jerzy WIŚNIEWSKI

Zakład Ochrony Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. zw. dr hab. Jerzy Wiśniewski - były kierownik Katedry Ochrony Lasu i Środowiska Przyrodniczego Akademii Rolniczej w Poznaniu. Prowadził przede wszystkim zajęcia dla studentów Wydziału Leśnego z zakresu entomologii leśnej, ochrony lasu i środowiska przyrodniczego, ochrony przyrody, akarologii leśnej oraz kulturotwórczej roli lasu. Jest autorem lub współautorem około 400 publikacji, zwłaszcza na temat mrówek leśnych oraz systematyki i zoogeografii roztoczy. Wspólnie z innymi autorami opisał m.in. około 450 nowych dla nauki gatunków roztoczy z ponad 60 państw na różnych kontynentach, a także około 30 nowych dla nauki gatunków grzybów występujących na mrówkach i w roztoczach. Jest m.in. autorem biografii H. v. Salischa (dwa wydania), współautorem „Kulturotwórczej roli lasu” (pięć wydań), „Ochrony przyrody” (dwa wydania) oraz „Estetyki lasu”.