Jolanta BŁASIAK

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie

Absolwentka Wydziału Leśnego AR w Poznaniu. Pracowała w Nadleśnictwie Kaliska (RDLP w Gdańsku), od 2005 r. pracownik Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, początkowo Wydziału Ochrony Lasu, od 2007 roku Naczelnik Wydziału Ochrony Przyrody.

Koordynator inwentaryzacji przyrodniczej wykonanej w latach 2006/07 w Lasach Państwowych, od 2009 roku członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody