Józef WÓJCIK

Samodzielna Pracownia Chemii Środowiska Leśnego, Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym

Dr inż. Józef Wójcik – absolwent Wydziału Rolniczego SGGW. W latach 1979-2002 pracował w Instytucie Chemii i Chemii Rolnej SGGW, a następnie w Instytucie Badawczym Leśnictwa, gdzie kolejno pełnił funkcje kierownika Pracowni Analiz Fizykochemicznych, Samodzielnej Pracowni Gleboznawstwa i Nawożenia oraz Zakładu Siedliskoznawstwa. Obecnie jest kierownikiem Samodzielnej Pracowni Chemii Środowiska Leśnego. Specjalizuje się w gleboznawstwie, a zwłaszcza w chemii gleb oraz w żywieniu roślin. Koordynator czterech projektów międzynarodowych, autor jednego patentu oraz pięćdziesięciu publikacji naukowych. W latach 2000-2001 był członkiem Rady Konsultacyjnej przy Pełnomocniku Rządu ds. Konwencji Klimatycznej ONZ. Aktualnie jest członkiem Komitetu Technicznego ds. ogólnych i fizyki gleby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz Panelu ekspertów gleb leśnych ICP-Forests. Jego hobby to historia, militaria i turystyka.