Kamilla MARCHEWKA-BARTKOWIAK

Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Kamilla Marchewka-Bartkowiak, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz specjalista ds. finansów publicznych w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, kierownik studiów podyplomowych UEP „Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza” oraz „Finanse i rachunkowość budżetowa”. Autorka książek z zakresu zarządzania długiem publicznym, artykułów dotyczących problematyki finansów publicznych i finansów Unii Europejskiej, opracowań i opinii eksperckich dla Sejmu i Senatu RP.