Kazimierz ILSKI

Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kazimierz Jakub ILSKI

Urodzony 21 lutego 1957 roku w Ostrowie Wielkopolskim. Dr hab. prof. UAM, specjalizujący się w historii Kościoła Wschodniego oraz historii starożytnej i bizantyjskiej. Obecnie dziekan Wydziału Historycznego UAM (kadencja 2012-2016).

W latach 1976-1980 studiował historię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wówczas odbył praktyki w kampaniach wykopaliskowych w Novae na terenie dzisiejszej Bułgarii. W 1989 roku obronił pracę doktorską pt. „Sobory w polityce religijnej Teodozjusza II”, a w 2002 roku rozprawę habilitacyjną „Idea jedności politycznej, społecznej i religijnej w świetle pism Ambrożego z Mediolanu”.

W roku 2004 otrzymał profesurę gościnną na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji oraz stanowisko profesora UAM w Poznaniu w randze kierownika Pracowni Historii Bizancjum. Tam prowadzi wykłady z zakresu dominatu, starożytnej myśli politycznej i dziejów chrześcijan w społeczeństwie Cesarstwa Rzymskiego.