Kazimierz ZAJĄCZKOWSKI

Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym

Dr hab. Kazimierz Zajączkowski jest emerytowanym profesorem Instytutu Badawczego Leśnictwa, który przez blisko 50 lat (1962-2011) prowadził badania z zakresu plantacyjnej uprawy drzew szybko rosnących oraz zadrzewień na obszarach wiejskich. W latach 1975-1993 był kierownikiem Pracowni Zadrzewień w Zakładzie Nasiennictwa i Selekcji, w skład której w latach 1969-1997 wchodziła Stacja Badań nad Zadrzewieniami w Sójkach k. Kutna, a w latach 1998-2009 kierownikiem Zakładu Genetyki i Fizjologii Drzew Leśnych oraz Pracowni Nasiennictwa i Upraw Plantacyjnych w tym Zakładzie.

Najważniejsze prace z zakresu plantacji i zadrzewień:

Zajączkowski K. 1999: Produkcja materiału sadzeniowego do zadrzewień. W: Sobczak R. (red.): Szkółkarstwo leśne, ozdobne i zadrzewieniowe. Wydawnictwo Świat, Warszawa: 187-212.

Zajączkowski K. (red. ): Tałałaj Z., Węgorek T., Zajączkowska B., 2001: Dobór drzew i krzewów do zadrzewień na obszarach wiejskich. IBL, Warszawa 78 ss.

Zajączkowski K. 2005: Regionalizacja potrzeb zadrzewieniowych w Polsce. Prace IBL. Rozprawy i monografie, 4, 127 ss.

Zajączkowski K. 2006: Produkcyjność wybranych odmian wierzb krzewiastych na doświadczalnych plantacjach o skróconym cyklu. Leśne Prace Badawcze 2: 7-32.

Zajączkowski K. 2013:  Plantacje drzew szybko rosnących. Hodowla lasu, t. IV. PWRiL, Warszawa, 168 ss.

Zajączkowski J., Zajączkowski K. 2013:  Zadrzewienia. Hodowla lasu, t. IV. PWRiL, Warszawa, 151 ss.