Konrad WALOSZCZYK

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

Konrad Waloszczyk jest doktorem teologii i doktorem habilitowanym filozofii. Dziedzinami jego zainteresowań są filozofia przyrody, etyka i filozofia religii. Jest autorem licznych artykułów, tłumaczeń tekstów filozoficznych, a także monografii: Wola życia. Myśl Pierre’a Teilharda de Chardin (1986 PIW), Planeta nie tylko ludzi (1997 PIW), Dosłowna i niedosłowna interpretacja wierzeń religijnych (2012 IFiS PAN). Od 2005 roku jest wykładowcą etyki w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.