Krystyna PRZYBYLSKA

Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Krystyna Maria PRZYBYLSKA

Urodzona 8 lutego 1939 w Krakowie.

Absolwentka WSR obecnie Uniwersytet Rolniczy w Krakowie: mgr inż. 1969, dr inż. 1976, dr hab. 1993, prof. nauk leśnych 2001.

WSR (UR) w Krakowie: asystent 1967-77, adiunkt 1977-97, prof. nadzw. 1997-2007, prof. zwycz. 2008- prodziekan ds. dydakt. 1996-99, kierownik Katedry Urządzania Lasu 2004-2009 (do przejścia na emeryturę).

Czł.: Komit. Nauk Leśnych PAN 1996-2007, Komit.  Zagosp. Ziem Górskich PAN 1999-, Rady Nauk. Instytutu Badawczego Leśnictwa 1999-2008, Parków Narodowych: Bieszczadzkiego 1993-2006, Magurskiego 1995-2014, Gorczańskiego 1997-2006, Leśnych Kompleksów Promocyjnych: „Lasy Birczańskie”, „Beskid Śląski i Żywiecki”, „Beskid Sądecki”, Rady Fundacji Miejski Park i Ogr. Zool. w Krakowie. Czł. Komit. Redakcyjnego czasopism: „Acta Scientiarum Polonorum” ser. Silv. Colend. Ratio., „Chrońmy Przyrodę Ojczystą” (do 2009). Ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej 2003-, Czł. Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów 2003-2012.

Badania: teoria i techniki statystyczno-matematycznych metod inwentaryzacji i kontroli lasu oraz wykorzystanie tych metod do oceny dynamiki rozwoju lasu, problemy regulacji w górskich lasach ochronnych, waloryzacja lasu i jej wykorzystanie w planowaniu urządzeniowym, integracja planowania leśnego z planowaniem przestrzennym.

Publikacje: 82 publ. (autorskie i współ.) w tym 47 prac oryginaln. 6 monografii 2 skrypty. Prace niepubl.: dokumentacje naukowe, opinie ekspertyzy 42 poz., recenzje artykułów i książek 51 poz. Recenzje w przewodach doktorskich 24, habilitacyjnych 14, o tytuł i stan. profesora 15.

Opiekun 89 prac magisterskich i 10 inżynierskich. Promotor 5 doktorów nauk leśnych.