Łukasz PARADOWSKI

Ministerstwo Środowiska

mgr inż. Łukasz Paradowski

Ministerstwo Środowiska

Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody

Urodził się w 1989 roku w Rypinie. Absolwent Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie. Na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizował zadania w zakresie wdrażania działań: „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” i „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych” w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Od roku 2013 specjalista ds. urządzania lasu w Ministerstwie Środowiska.

Specjalizuje się również w sprawach dotyczących leśnictwa prywatnego oraz ochrony przyrody na obszarach leśnych. Jako delegat krajowy uczestniczył w pracach grupy doradczej procesu Forest Europe ds. udoskonalenia paneuropejskich wskaźników trwale zrównoważonej gospodarki leśnej  (UPI Advisory Group).