Łukasz RÓŻYCKI

Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Doktor Łukasz Różycki urodził się w Koninie w 1983 roku, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej i średniej. Tytuł magistra historii uzyskał na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2007 roku, a doktora w 2011 r. (na tej samej uczelni). Obecnie jest pracownikiem Instytutu Historii UAM, wcześniej pracował w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, gdzie pełnił funkcję wicedyrektora Instytutu Historii. Specjalizuje się w historii starożytności oraz Bizancjum, ze szczególnym wskazaniem na kwestie związane z wojskowością Cesarstwa Rzymskiego i późnego antyku. Jest autorem licznych artykułów w polskich i zagranicznych czasopismach oraz rozdziałów w monografiach naukowych.