Maciej STRAWA

Nadleśnictwo Sarbia

Dr inż. Maciej Strawa

Nadleśnictwo Sarbia, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile

Leśnik i pedagog. W latach 1994-2008 pracownik Nadleśnictwa Krucz (m. in. na stanowisku leśniczego leśnictwa Goraj), a od 2009 roku nadleśniczy Nadleśnictwa Sarbia w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. Od 1992 roku nauczyciel w Zespole Szkół Leśnych w Goraju. W pracy zawodowej łączy gospodarkę leśną i szkolnictwo leśne. Doktorat nauk leśnych uzyskał w 2007 roku na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Poznaniu. Członek Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Pile, przewodniczący Komisji Kultury Łowieckiej Okręgowej Rady Łowieckiej w Pile, prezes Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ. Organizator Wielkopolskiego Konkursu Sygnalistów Myśliwskich w Goraju-Zamku i organizator Ogólnopolskich Festiwali Muzyki Myśliwskiej. Kierownik zespołów trębaczy myśliwskich w Zespole Szkół Leśnych w Goraju i w Nadleśnictwie Sarbia. Autor licznych publikacji na temat muzyki myśliwskiej.