Magdalena GABIŃSKA

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu w Białymstoku, pracownik Ośrodka Statystyki Leśnictwa i Ochrony Przyrody Urzędu Statystycznego w Białymstoku, zajmuje się badaniami z zakresu statystyki leśnictwa oraz prowadzi prace metodologiczne na temat rachunku satelitarnego do rachunków narodowych w leśnictwie. Uczestnik grupy roboczej ds. leśnictwa w Eurostacie.