Małgorzata LISZEWSKA

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski

m.liszewska@icm.edu.pl

Dr inż. Małgorzata Liszewska – absolwentka Politechniki Warszawskiej, Wydziału Inżynierii Środowiska. Pracowała w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej (Zakład Prognoz Meteorologicznych Długoterminowych, Ośrodek Meteorologii), w Instytucie Geofizyki PAN (Zakład Zasobów Wodnych). Obecnie jest odpowiedzialna za Zespół analizy danych środowiskowych i klimatycznych w ICM UW. Prowadzi wykład i warsztaty Zarys modelowania klimatu na MSOŚ UW. Bierze udział w wielu naukowych projektach międzynarodowych (UE i USA).

Tematyka prowadzonych prac obejmuje:
- opracowanie spektralnego modelu atmosfery,
- uproszczone modele długoterminowych prognoz pogody,
- statystyczna interpretacja numerycznych prognoz pogody,
- oszacowanie wpływu symulowanych globalnych zmian klimatu na temperaturę i opad w Polsce,
- rozwijanie podejścia semiempirycznego do problemu przechodzenia ze skali globalnej do mezoskali (statistical downscaling),
- projekcje zmian klimatu dla Polski dla potrzeb badań impaktowych,
- scenariusze zmian klimatu dla Polski i Europy Środkowej na podstawie symulacji IPCC dla założeń IS92 i SRES,
- analiza wyników symulacji modeli regionalnych klimatu (PRUDENCE i inne),
- adaptacja i rozwój regionalnego modelu klimatu RegCM dla potrzeb diagnozy oraz badań scenariuszowych dla Polski i Europy Środkowej (dynamical downscaling) oraz badania wrażliwości klimatu na zmiany użytkowania gruntu,
- oszacowania zmian i zmienności klimatu dla Polski i Europy przy wykorzystaniu symulacji
globalnych i regionalnych projektu ENSEMBLES,
- opracowanie wiązki scenariuszy klimatycznych dla Polski dla okresu 1971-2100,
prowadzenie Serwisu Klimatycznego dla Polski (http://klimat.icm.edu.pl).