Małgorzata WOŹNICKA

Wydział Leśny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie