Marek GESZPRYCH

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie

Marek Geszprych – doktor nauk prawnych, pracownik Departamentu Gospodarki Ziemią w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie, członek zarządu Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych. Pracuje także w Kancelarii radcy prawnego oraz w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej w W-wie oraz Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej w Pruszkowie. Od wielu lat specjalizuje się w prawie leśnym, z zakresu którego napisał i obronił pracę doktorską na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.