Michał GRABOWSKI

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Absolwent Archeologii oraz Międzywydziałowych Studiów Prawa Zarządzania i Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca na studiach podyplomowych „Ochrona i zarządzanie dziedzictwem archeologicznym” organizowanych przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa. Ponadto prowadził wykłady w SGGW w Warszawie oraz na Politechnice Warszawskiej z zakresu konserwatorstwa archeologicznego. Od 2006 roku zatrudniony w Krajowym Ośrodku Badań i Dokumentacji Zabytków. Obecnie doktorant Uniwersytetu Rzeszowskiego, prowadzący własną firmę zajmującą się doradztwem inwestycyjnym, dokumentacją oraz badaniami zabytków.