Paweł STANISZEWSKI

Wydział Leśny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr hab. inż. Paweł Staniszewski jest absolwentem Wydziału Leśnego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pracuje w Katedrze Użytkowania Lasu na Wydziale Leśnym SGGW. Specjalizuje się w problematyce badawczej z zakresu użytkowania zasobów leśnych, w tym szczególnie leśnych surowców niedrzewnych. Głównie interesuje się problemami gospodarowania zasobami runa leśnego: grzybów, roślin owocodajnych i leczniczych.