Piotr CZOPEK

Departament Energii Odnawialnej, Ministerstwo Gospodarki