Piotr PASCHALIS-JAKUBOWICZ

Wydział Leśny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie