Rafał ZAPŁATA

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie